Gmina Lubanie » Strona główna » inf
Informacje dla rolników

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - szua 2019

WNIOSEK SUSZA 2019

ZAŁACZNIK KOSZTY PONIESIONE Z POWODU NIEZEBRANYCH PLONÓW

Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr.3

Załącznik nr.4

Załącznik nr.5

Załącznik nr.6

Załącznik nr.7

Informacja

W związku z wystąpieniem na terenie województwa kujawsko – pomorskiego fali przymrozków Wójt Gminy Lubanie zwraca się z prośbą do rolników o przekazywanie informacji o zaistniałych stratach w uprawach polowych i sadach. Informację należy przekazać w formie pisemnej do Urzędu Gminy Lubanie, w godzinach pracy urzędu (pokój nr 16) do dnia 31.05.2017r. Wnioski o oszacowanie szkód można pobrać w Urzędzie Gminy Lubanie (pokój nr 16) lub ze strony www.lubanie.com (zakładka: Poradnik Interesanta). Powyższe zgłoszenia będą podstawą wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku przymrozków wiosennych, która rozpocznie szacowanie strat (lustrację na miejscu w gospodarstwie rolnym) po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę.

Wójt Gminy Lubanie informuje o zasadach zgłaszania i procedurach szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych na skutek suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi. Rolnik, który stwierdzi powstanie w swoim gospodarstwie szkody na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ma prawo zgłosić ją w ciągu 15 dniu na piśmie do Wójta Gminy. Następnie Wójt składa wniosek do Wojewody o powołanie Komisji do oszacowania strat. Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania, z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku pioruna.

PISMO WOJEDOWY DLA KOMISJI SZCUJĄCYCH STRATY