Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Fiszki projektowe

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach:

Oś priorytetowa 6    Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie 6.3         Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Poddziałanie 6.3.1  Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 10 - 24 maja 2019 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki:

-        wzór fiszki projektowej,

-        instrukcja wypełniania fiszki projektowej,

-        kryteria wyboru projektów.