Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Obiekt (nie)zastępczy

Rozpoczęto prace przygotowawcze, poprzedzające budowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego. Obiekt położony będzie na terenie administrowanym przez lubański Zespół Szkół, między stadionem LTP, a budynkiem szkoły.

     Możliwość czynnego uprawiania sportu i prowadzenia zajęć rekreacyjnych stwarzają dobrze wyposażona hala sportowa, boisko LTP i nieco odbiegające od szeroko rozumianych standardów tereny przy szkołach podstawowych w Ustroniu i Przywieczerzynie. Dopełnieniem istniejącej bazy jest boisko w Kucerzu, które, jako zweryfikowane przez władze piłkarskie, przez kilka lat było miejscem rozgrywek mistrzowskich z udziałem drużyn Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego i areną turnieju o puchar wójta gminy.

     Samorząd gminy od dawna nosił się z zamiarem poprawy istniejącego stanu rzeczy, lecz realizację zamierzeń hamowały trudności obiektywne, których rozwiązanie wykraczało poza wszelkie, dostępne możliwości. Z powodu innej możliwości odstąpiono od innego, skonsultowanego z nauczycielami wychowania fizycznego i realnego do wykonania projektu rozbudowy bazy sportowej. Swoistą „jaskółką nadziei” stała się wielka akcja budowy boisk zainicjowana z wielkim rozmachem przez rządzącą koalicję, a udział w programie „Moje boisko – Orlik 2012” i warunki finansowania stały się łakomym kąskiem dla lubańskiego samorządu tym bardziej, że obiekt miał zdecydowanie odmienić wizerunek wsi Kucerz.

     Na wysokich szczeblach ustalono, że za cały obiekt, którego wartość kosztorysowa nie przekroczy jednego miliona złotych zapłacą solidarnie, czyli po 33 proc., Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu, natomiast resztę dołoży samorząd, który podjął się budowy boiska:

    - Niemal błyskawicznie przygotowaliśmy wniosek i zakwalifikowano nas do programu jako jedną z trzynastu gmin w województwie kujawsko – pomorskim – powiedział Michał Chaberski z UG Lubanie. - Niestety, ogłoszony przetarg i oferty potencjalnych wykonawców „Orlika” szybko ostudziły nasz zapał. Okazało się, że zamiast trzystu trzydziestu czy trzystu pięćdziesięciu tysięcy złotych, musielibyśmy dopłacić kwotę grubo przekraczającą ustalony limit. To nie jest usprawiedliwienie czy powód do dumy, ale takie warunki sprawiły, że w skali kraju nie jesteśmy jedynymi, którzy zrezygnowali z budowy „Orlika”.

      Z dostępnych informacji wynika, że łączne koszty płyty boiska, ogrodzenia, wykonania oświetlenia oraz kontenera spełniającego funkcję zaplecza socjalnego (szatnie, pomieszczenie magazynowe i pokój instruktora sportowego – czyli kompletny „Orlik”), zamiast planowanego 1 miliona złotych mieszczą się w przedziale 1,3 – 1, 6 mln złotych. Łatwo zatem obliczyć, ile pieniędzy muszą ze swojej kasy wysupłać samorządy.

      - Potrafimy liczyć i dość szybko wróciliśmy do naszego wcześniejszego projektu rozbudowy infrastruktury sportowej Zespołu Szkół - mówi wójt Sławomir Piernikowski. - Rezygnacja z udziału w programie „Moje boisko – Orlik 2012” nie była łatwa, ale jedyną i decydującą rolę odegrały względy finansowe oraz, co ważne, lokalizacja nowego obiektu w centrum Lubania, gwarantująca większą dostępność dla użytkowników, czyli dzieci i młodzieży.

      Projekt, do realizacji którego już przystąpiono, obejmuje wykonanie płyty boisk do piłki ręcznej i mini piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz infrastruktury uzupełniającej z piłkochwytami, miejscami siedzącymi i małą architekturą.

    Na pewno pasjonujące mecze będą mogły być rozgrywane już od wiosny przyszłego roku, bowiem taki termin wykonania gwarantuje włocławski „Spec – dróg”, wykonawca inwestycji.

    O przydatności nowego obiektu będą mogli przekonać się również mieszkańcy gminy, którzy będą uczestniczyli w imprezach plenerowych, jakie będą organizowane na tym terenie.