Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Kolejna sesja

Na 30 października zaplanowano XIX sesję Rady Gminy Lubanie. Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwały dotyczącej upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Upoważnienie wydane na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odnosi się jedynie do przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. Upoważnienie to całkowicie pomija postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, na co wymagane jest dodatkowe upoważnienie sporządzone w oparciu o uchwałę rady gminy – powiedziała Aleksandra Kuligowska z biura obsługi RG dodając jednocześnie, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, dlatego przekazanie tego zadania do ośrodka pomocy społecznej powinno być przedmiotem uchwały rady gminy