Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Drogi to podstawa

Najlepszą okazją do rozliczenia działań każdego samorządu jest koniec roku lub w najgorszym przypadku jego półrocze. Co prawda mija dopiero 21 tydzień roku, lecz rozmowę z wójtem Sławomirem Piernikowskim w takim „niesprawozdawczym” okresie  sprowokowała opinia, jaką wyrazili działacze i zawodnicy jednego z klubów, którzy przyjechali do Lubania, aby ze swoją drużyną rozegrać mecz o mistrzostwo IV ligi.

- Okazuje się, że nie tylko mieszkańcy gminy dostrzegają zmiany, jakie tu nastąpiły...

- To cieszy, ale wszyscy wiemy, że jeszcze dużo przed nami, że do wykonania pozostaje szereg ważnych elementów, których nadrzędnym celem jest konsekwentna poprawa naszej gminnej infrastruktury. Ponieważ to piłka nożna jest powodem naszej rozmowy, zacznę od kompleksu sportowo - rekreacyjnego, jaki tam powstał - w ciągu kilku najbliższych dni będzie m.in. ułożona nawierzchnia, która znacznie poprawi funkcjonalność całego obiektu.

- O jakości każdej gminy stanowi możliwość dotarcia do jej najważniejszych punktów.

- Skoro odniesieniem do takiej tezy są warunki dojazdu do Lubania czy innych wsi, to można powiedzieć, że pod tym względem prezentujemy się dobrze. Do ideału co prawda daleko, ale wiemy też, że część najważniejszych dróg, a szczególnie ich stan techniczny, pozostają nie w naszej-, lecz gestii innych zarządców. To jedna strona zagadnienia, natomiast druga to poprawa tych dróg, za które jesteśmy odpowiedzialni i tutaj dzieje się najwięcej.

- A konkretnie?

- W ubiegłym roku wykonaliśmy pierwszy etap prac, których zwieńczeniem będzie całkowita modernizacja  dróg gminnych w Janowicach (700 m) i na odcinku Mikanowo B – Gąbinek (1600 m). Całość tych prac z ułożeniem warstwy asfaltu włącznie, wkrótce wykona włocławski „Spec – Dróg”, wyłoniony w wyniku przetargu.  Trwają czynności poprzedzające ogłoszenie przetargu na modernizację drogi o długości 1400 m w Zapomnianowie, prowadzone są roboty przy układaniu chodnika dla pieszych w Gąbinku (700 m), a zakończenie wszystkich wymienionych prac w logiczny sposób zamknie przyjęty plan poprawy infrastruktury drogowej w gminie.

Nie sposób pominąć inne mniejsze, ale jakże istotne roboty wykonywane w systemie prac publicznych. Na mocy porozumienia zawartego z PKP zakończyliśmy malowanie dworca i porządkowanie terenu wokół niego.  Prowadzimy  prace konserwacyjne na placu zabaw dla dzieci zlokalizowanym w  centrum Lubania oraz przygotowujemy front robót w Szkole Podstawowej Ustronie, gdzie wykonane będą prace remontowe a na terenie przyszkolnym zostanie ułożona nawierzchnia z kostki betonowej, ale najważniejsze zadanie dopiero przed nami.

- Czego dotyczy?

- Budynek zajmowany przez Urząd Gminy i inne podmioty od wielu lat oczekuje na odświeżenie elewacji, a przede wszystkim wymianę zdegradowanej i nieekonomicznej stolarki okiennej.  Zapewniam, że prowadzenie tych robót nie wpłynie na styl funkcjonowania urzędu i nasi petenci będą mogli bezproblemowo załatwiać wszystkie swoje sprawy.