Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Nowe przyłącza

W przyszłym tygodniu zostaną zakończone prace brzy układaniu blisko 250 metrowej linii wodociągowo – kanalizacyjnej we wsi Mikanowo.

- W ten sposób doprowadzimy do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na tym terenie – mówi Tadeusz Pałgan, kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Lubaniu - Poprzez włączenie poszczególnych gospodarstw do kanalizacji ogólnospławnej znikną szamba, a zainstalowane przyłącza wodociągowe wyeliminują inne, niż obowiązujące, ale spotykane formy poboru wody.