Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Będą decydować

Dziś (piątek, 27 listopada) w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Lubanie. - Radni zajmą się m.in. podjęciem uchwały określającej wysokość stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych, podejmą decyzję o obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego określonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – powiedziała Aleksandra Kuligowska (na zdjęciu) z biura obsługi Rady Gminy .- W sesji jest też przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubanie w wybranych obszarach sołectw Lubanie, Mikanowo A i B, Gąbinek, Kucerz, Probostwo Dolne i Górne, Siutkówek, Barcikowo i Włoszyca.

Sesja rozpocznie się o godz. 11.00.