Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

O krok od budżetu

Trwają prace nad przygotowaniem planu budżetu na 2010 rok. - Zakłada się, że dochody gminy pozostaną na poziomie 2009 roku, z wyjątkiem subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – ocenia Grażyna Pruchnicka, skarbnik gminy (na zdjęciu). - Wielkość poszczególnych części subwencji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma ministra finansów z 8 października 2009 roku. Na etapie projektowania budżetu przyjmuje się, że wysokości podatków i opłat, z wyłączeniem podatku rolnego będą takie same, jak w roku bieżącym, a stawkę podatku rolnego obniżono o 12,5o zł za 1 ha ze względu na niższą cenę żyta, stanowiącą podstawę wymiaru podatku, ogłoszoną przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Projektem budżetu zajmą się radni na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy. Dziś wiadomo, że że stawki niektórych podatków są dalece niższe od tzw. ministerialnych, co w rzeczywistości uszczupli gminną kasę.

- Pozostaje podjęcie uchwał dotyczących określenia stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości, środków transportu, określenia wysokości opłaty targowej oraz obniżenia górnych stawek podatkowych – mówi wójt Sławomir Piernikowski. - Sens tych uchwał jest tylko z pozoru prosty, bowiem należy pogodzić sytuację materialną naszych mieszkańców z ogólnie rozumianymi potrzebami społecznymi. Mimo wszystko mogę zapewnić, że mniejsze wpływy m.in. z podatków i opłat nie zahamują realizacji zamierzeń inwestycyjnych i innych przedsięwzięć, jakie będą realizowane w 2010 roku.