Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Powitali Nowy Rok

Mieszkańcy gminy powitali nowy rok na imprezie plenerowej, zorganizowanej tradycyjnie na parkingu przed Urzędem Gminy. Kilka minut przed północą okolicznościowe przemówienie wygłosili Paweł Pilak, przewodniczący Rady Gminy oraz wójt Sławomir Piernikowski, który m.in. powiedział:

- Przełom roku jest szansą na snucie planów i zamierzeń na rok przyszły, ale przede wszystkim daje okazję do refleksji i    podsumowań mijającego roku.  Spróbujmy zatem poszukać odpowiedzi na pytanie: - Jaki był dla naszej gminy odchodzący do historii rok dwa tysiące dziewiąty?

Dobrze układająca się współpraca z Radą Gminy wyeliminowała zbędne i nic nie dające spory,  pozwalała na podejmowanie decyzji i realizację tych zamierzeń, które w efekcie mają zagwarantować dalszy rozwój gminy, służyć jej mieszkańcom i nieść wszystkim poprawę warunków życia. Rok 2009  przyniósł dalszą  poprawę gminnej infrastruktury drogowej. Zakończono remont i układanie nawierzchni bitumicznej w Janowicach,  Zapomnianowie oraz na odcinku Mikanowo – Gąbinek.

W toku pozostają roboty drogowe w Bodzi i Kolonii Ustrońskiej, choć  przeprowadzono roboty przygotowawcze polegające m.in. na niwelowaniu poboczy oraz utwardzaniu podłoża, ale do ostatecznego zakończenia prac z ułożeniem nawierzchni bitumicznej na tych drogach przystąpimy wiosną przyszłego roku. Ostatnim akcentem było wykonanie  150. metrowego odcinka drogi asfaltowej  położonej niemal w centrum Lubanie. To tyle, jeżeli chodzi o drogi, ale oprócz tego wykonano szereg innych zadań, które poprawiły stan techniczny infrastruktury komunalnej ważnej dla gminy.

Ponadto ułożono blisko 250 metrów linii wodociągowo – kanalizacyjnej we wsi Mikanowo, przeprowadzono remont obejmujący wymianę okien i drzwi oraz zmianę pokrycia dachowego remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Lubanie, ułożono ponad 400 metrów kwadratowych kostki brukowej na dziedzińcu Szkoły Podstawowej Ustronie, wykonano niezbędne prace malarskie w tej placówce oraz Przedszkolu Samorządowym.

W  Gąbinku   wzdłuż drogi powiatowej Włocławek – Nieszawa powstał chodnik dla pieszych, którego koszt w całości sfinansowano z budżetu gminy Lubanie.

Dużym zakresem robót objęto budynek zajmowany przez Urząd Gminy, bowiem we wszystkich pomieszczeniach wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, a oprócz tego naprawiono i pomalowano elewację budynku.

Naszą wspólną pracę i jej efekty doceniają inni. O tym, co dzieje się u nas,  informowały środki masowego przekazu, co w istotny sposób przełożyło się na większe zainteresowanie gminą Lubanie. Po raz kolejny gościliśmy uczestników rajdu rowerowego Włocławek – Nieszawa, a Szkoła Podstawowa Ustronie była punktem docelowym dla piechurów, którzy brali udział w rajdzie świąteczno – noworocznym.

Nie sposób pominąć starania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, zmierzające do wzbogacania oferty programowej. To również przyniosło efekty, bowiem grupy działające w GOK-u zdobywały liczące się nagrody.

Punktualnie o północy niebo rozświetliły sztuczne ognie, których pokaz sfinansowało włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Spec – Dróg”, nie zabrakło   tradycyjnej lampki szampana i życzeń, które składali sobie wszyscy obecni.