Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Październikowa, XXXII sesja Rady Gminy Lubanie

W czwartek, 30 października 2014r. o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XXXII sesja Rady Gminy. W trakcie posiedzenia radni zapoznają się między innymi z informacją z wykonania budżetu gminy za I połrocze 2014r., podejmą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od samorządu powiatu wlocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i zdecydują o przeznaczeniu do sprzedaży 2 działek gruntu położonych w m. Kałęczynek. Szczegółowy, proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.

5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości stanowiącej obecnie działkę oznaczoną numerem 138/2 o powierzchni 0,5700 ha położonej w m. Kałęczynek gm. Lubanie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW WL1W/00081896/3 w Sądzie Rejonowym we Włocławku – dwóch niezabudowanych działek gruntu.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania

11. Zakończenie obrad

Protokół z XXXI sesji Rady Gminy wylożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy - pokój nr 13.