Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Podczas obrad Wójt złoży ślubowanie

We wtorek, 9 grudnia 2014r. o godz. 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się drugie posiedzenie Rady Gminy Lubanie w nowej kadencji. Głównym punktem sesji będzie złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 8.03.1990r. o Samorządzie Gminnym objęcie obowiązków przez wybranego Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. Proponowany porządek obrad poniżej:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Lubanie

4. Zakończenie obrad sesji Rady