Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

To będzie sesja budżetowa

W poniedziałek, 29 grudnia 2014 r.  o godz. 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się III sesja Rady Gminy Lubanie. W jej trakcie radni uchwalą między innymi: budżet gminy na 2015 rok, Wieloletnią Prognozę Finansową. na lata 2015-2020, stawki dotacji dla zakładu budżetowego oraz zatwierdzą plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. Proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad  III sesji Rady Gminy Lubanie:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla zakładu budżetowego.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2014 – 2020.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2014 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2015.

 11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 12. Zakończenie obrad

 

Protokół z II sesji Rady Gminy wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy – pokój Nr 13