Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

IX Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 25 lutego  2020 r(wtorek)  o godz. 12:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.

5.      Przyjęcie informacji o średnich wynagrodzeniach na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli

          w szkołach prowadzonych przez gminę.

6.      Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy Lubanie oraz jej Komisji za rok 2019.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Lubanie na rok 2020.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lubanie na rok 2020.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi

          Prokuratora Rejonowego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę.

10.     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi

           Prokuratora Rejonowego we Włocławku wraz z odpowiedzią na skargę.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

           bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubanie  w 2020 roku”.

12.      Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2021.

13.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubanie w roku szkolnym 2019/2020.

14.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

            podstawowych prowadzonych przez gminę Lubanie.

15.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubanie

             oraz granic ich obwodów.

16.       Informacje bieżące, wolne wnioski.

17.       Zakończenie obrad.